Yhdistys

Suomen teollioikeudellisen yhdistyksen tarkoituksena on:

1. Edistää immateriaalioikeudellisen ja erityisesti teollisoikeudellisen lainsäädännön kehitystä;

2. Myötävaikuttaa immateriaalioikeuksia koskevan kansainvälisen sääntelyn kehittämiseen; ja

3. Välittää jäsenilleen tietoja immateriaalioikeuksista, niiden soveltamiskäytännöstä ja hyödyntämisestä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Pitää kokouksia ja järjestää kongresseja, symposiumeja, luentotilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia;

2. Harjoittaa julkaisutoimintaa;

3. Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille ja alan yhteisöille;

4. Ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä, erityisesti pohjoismaisiin vastaaviin yhdistyksiin; ja

5. Myöntää avustuksia ja stipendejä ja toimii muilla edellä mainitunlaisilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä. Hallitus hyväksyy jäsenet. Lisätietoja yhdistyksen jäsenyydestä löytyy Jäsenyys-sivuilta.

Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä muiden kotimaisten ja pohjoismaisten immateriaalioikeudellisten yhdistysten, erityisesti Suomen AIPPI ry:n ja Suomen Anti-piratismiyhdistys ry:n, kanssa.