Ilmoittautuminen: Patentoinnin harmaat alueet 31.10.2018

STY järjestää keskiviikkona 31.10.2018 aamiaistilaisuuden aiheella "Patentoinnin harmaat alueet". Tilaisuudessa aiheesta alustaa johtava tutkijainsinööri, TkT Olli-Pekka Piirilä.

Aamiaistilaisuus järjestetään Patentti- ja rekisterihallituksen tiloissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 13 B, 00530 Helsinki. Aloitamme verkostoitumisen merkeissä aamiaisella ennen tilaisuuden alkua klo 8.30. Asiaohjelma alkaa klo 9.00. Tilaisuus päättyy viimeistään klo 10.15.

Harmaalla alueella tarkoitetaan aihepiiriä, joka on tavalla tai toisella avoin tulkinnoille. Patentoinnissa harmauden eri asteita on patentoitavuuden alueella (teknisyys, uutuus ja keksinnöllisyys), mutta harmautta voi olla myös esimerkiksi keksinnön määrittelyn selkeydessä, selityksen riittävyydessä tai vaatimusten muuttamisessa.

Esityksessä tarkastellaan harmautta patentoitavuuden kautta käyttäen esimerkkinä tiedon esittämisen teknisyyttä. Tarkoituksena on yrittää selventää Euroopan patenttiviraston käytännön kehittymistä käyttäen lähteinä aiheeseen liittyviä valituslautakuntapäätöksiä ja tutkijoiden ohjeita (Guidelines). Valinta on tehty sillä perusteella, että tämä alue lienee, ainakin tämän päivän näkökulmasta, ”harmaista alueista harmain”.

Millä tavoin EPOn käytäntö on muotoutunut eri valituslautakuntapäätösten seurauksena ja miten se ilmenee tutkijoiden ohjeiden muuttumisena?

Esityksessä pohditaan myös yleisemmin tapauksia, jossa harmauden aste on äkisti muuttunut, kuten matemaattisten mallinnusmenetelmien alueella tapahtui vuonna 2006. Tervetuloa mukaan keskustelemaan mm. siitä, minkälaiset syyt tyypillisesti aiheuttavat tällaiset muutokset, vai onko mitään yleistä edes sanottavissa. Entä olisiko harmaan alueen kartalla tällä hetkellä paineita voimakkaisiin korjausliikkeisiin? Millä tavoin tieteellis-tekniset vallankumoukset – kuten keinoäly tai lohkoketjut – voisivat vaikuttaa tähän määrittelemällä ”uuden normaalin”?

Käytännön järjestelyjen helpottamiseksi pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta perjantaihin 26.10.2018 klo 10 mennessä ilmoittautumislomakkeen kautta. Mahdollisista erikoisruokavalioista pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan alustuksia ja osallistumaan keskusteluun!

 

**ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT**