Tutkielmastipendit

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys myöntää vuosittain yhden tai useamman tutkielmastipendin ansiokkaasta teollisoikeuksiin liittyvästä yliopistossa tai ylemmän korkeakoulututkinnon osana laaditusta tutkielmasta tai vastaavasta lopputyöstä. Hakemus stipendin myöntämisestä tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle opinnäytetyön valmistumista seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä.

Hakuohjeet

Stipendin hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi ainakin opinnäytetyö, opinnäytetyön tekijä ja hakijan yhteystiedot. Stipendiä voi hakea opinnäytetyön tehnyt henkilö tai häntä voi ehdottaa stipendinsaajaksi esimerkiksi tiedekunnan edustaja. Jos hakijana on muu kuin lopputyön tekijä, hakemuksessa tulee esittää myös selvitys lopputyön tekijän antamasta suostumuksesta hakemiselle ja/tai lopputyön tekijän yhteystiedot.

Hakemukseen tulee liittää kopio opinnäytetyöstä sekä yliopiston/korkeakoulun siitä antamasta arvostelusta. Hakemus ja liitemateriaalit tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen stipendi@sty.net.

Stipendihakemusten käsittelyssä ja myöntämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.:n stipendisääntöjä.

STY:n stipendit vuoden 2017 opinnäytetöiden osalta on myönnetty seuraaville henkilöille:

  1. Sebastian Åstrand (Helsingin yliopisto) Överlämnande av internetabonnenters kontaktuppgifter vid olovlig delning av filer på internet.”
  2. Ivan Hadaya (Köpenhaminan yliopisto) "Combating copyright piracy in the EU: the application of Article 8 (3) of Directive 2001/29/EC against internet service providers”
  3. Sini Matkonen (Helsingin yliopisto) ”Tallennuspalveluntarjoajan vastuuvapaus tekijänoikeuden loukkauksesta EU:ssa 3D-mallien sähköisten markkinapaikkojen näkökulmasta”.”

 


Finnish Association for Industrial Property Rights (STY) grants annually one or more awards for theses relating to the field of intellectual property rights and written as part of a university or other higher degree (tertiary level).

Applications for the award may be submitted via e-mail to stipendi@sty.net. The application must include, in addition to contact details of the applicant, a copy of the thesis as well as a copy of the assessment report concerning the thesis issued by the university/higher education institute. The application process and granting of the awards are subject to the thesis award protocol of STY (available in Finnish only).

For more information on the application process in English, please contact the award committee through the contact form.