Tutkielmastipendit

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys myöntää vuosittain yhden tai useamman tutkielmastipendin ansiokkaasta teollisoikeuksiin liittyvästä yliopistossa tai ylemmän korkeakoulututkinnon osana laaditusta tutkielmasta tai vastaavasta lopputyöstä. Hakemus stipendin myöntämisestä tulee toimittaa opinnäytetyön hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä.

Hakuohjeet

Stipendin hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi ainakin opinnäytetyö, opinnäytetyön tekijä ja hakijan yhteystiedot. Stipendiä voi hakea opinnäytetyön tehnyt henkilö tai häntä voi ehdottaa stipendinsaajaksi esimerkiksi tiedekunnan edustaja. Jos hakijana on muu kuin lopputyön tekijä, hakemuksessa tulee esittää myös selvitys lopputyön tekijän antamasta suostumuksesta hakemiselle ja/tai lopputyön tekijän yhteystiedot.

Hakemus ja liitemateriaalit tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen stipendi@sty.net. Hakemukseen tulee liittää kopio opinnäytetyöstä sekä yliopiston/korkeakoulun siitä antamasta arvostelusta (arvosana ja mahdollinen kirjallinen lausunto). Stipendien myöntämistä ei ole rajattu korkeimman arvosanan saaneisiin lopputöihin vaan stipendihakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös muihin ansioihin.

Stipendihakemusten käsittelyssä ja myöntämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.:n stipendisääntöjä.

Stipendit

STY:n stipendit vuoden 2022 opinnäytetöiden osalta on myönnetty seuraaville henkilöille:

 1. Hilma Mäkitalo (Helsingin yliopisto): "Tekoäly ja keksinnöllisyys – Muuttaako kehittyvä tekoäly keksinnöllisyysarviointia ja alan ammattimiehen käsitettä"
 2. Erna Kalpala (Helsingin yliopisto): "Tekniset suojakeinot ja älylaitteen korjaaminen – kiertotalous perinteisen tekijänoikeuden haastajana"
 3. Otto Juga (Helsingin yliopisto): "Patenttijärjestelmä ympäristöllisesti kestävien teknologioiden kehittämisen ja leviämisen kannustimena"

STY:n stipendit vuoden 2021 opinnäytetöiden osalta on myönnetty seuraaville henkilöille:

 1. Jon Jokelin (Helsingin yliopisto): "Lohkoketjuteknologia tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisessa
 2. Theo Pynttäri (Helsingin yliopisto): ”Tekijän oikeudesta asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen
 3. Helmi Yli-Äyhö (Helsingin yliopisto): ”Lähioikeuden luovutusehdot aloittelevan artistin levytyssopimuksessa – nykyinen ja tuleva kohtuullisuuden sääntely

STY:n stipendit vuoden 2020 opinnäytetöiden osalta on myönnetty seuraaville henkilöille:

 1. Miko Leach (Helsingin yliopisto): "Patents and Equivalents – A comparative study of the doctrine of equivalence in Anglo–American and Nordic patent laws"
 2. Eero Liikanen (Helsingin yliopisto): "Lääkkeiden lisäsuojatodistusjärjestelmä ja lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset Euroopan unionissa"
 3. Anton Ylikallio (Helsingin yliopisto): "Musikalisk sampling som användarrätt enligt EU-rätten"
 4. Amanda Blick (Helsingin yliopisto): "Ordre Public and Morality Exclusions for the Patentability of Germline Gene Therapy"

STY:n stipendit vuoden 2019 opinnäytetöiden osalta on myönnetty seuraaville henkilöille:

 1. Pauliina Rajala (Helsingin yliopisto, Vaasan yksikkö): ”Teollisen koneellisesti tuotetun datan suojaaminen liikesalaisuutena”
 2. Kristiina Rove (Lapin yliopisto): ”Patentinhaltijan kielto-oikeus kestävän innovaatioyhteistyön mahdollistajana”

STY:n stipendit vuoden 2018 opinnäytetöiden osalta on myönnetty seuraaville henkilöille:

 1. Johan Vilén (Helsingin yliopisto): ”Patentskyddets utvidgning med tiden – förbättringsuppfinningar och teknologisk utveckling.”
 2. Johanna Rahnasto (Helsingin yliopisto): ”Health Rights as a Limitation to Grant of injunctions for Pharmaceutical Patents in EU”

STY:n stipendit vuoden 2017 opinnäytetöiden osalta on myönnetty seuraaville henkilöille:

 1. Sebastian Åstrand (Helsingin yliopisto)” Överlämnande av internetabonnenters kontaktuppgifter vid olovlig delning av filer på internet.”
 2. Ivan Hadaya (Köpenhaminan yliopisto) "Combating copyright piracy in the EU: the application of Article 8 (3) of Directive 2001/29/EC against internet service providers”
 3. Sini Matkonen (Helsingin yliopisto) ”Tallennuspalveluntarjoajan vastuuvapaus tekijänoikeuden loukkauksesta EU:ssa 3D-mallien sähköisten markkinapaikkojen näkökulmasta”.”


- - - -

Finnish Association for Industrial Property Rights (STY) grants annually one or more awards for theses relating to the field of intellectual property rights and written as part of a university or other higher degree (tertiary level).

Applications for the award may be submitted via e-mail to stipendi@sty.net. The application must include, in addition to contact details of the applicant, a copy of the thesis as well as a copy of the assessment report concerning the thesis issued by the university/higher education institute. The application process and granting of the awards are subject to the thesis award protocol of STY (available in Finnish only).

For more information on the application process in English, please contact the award committee through the contact form.