Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty: 29.1.2019

 

1. Rekisterinpitäjä       

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.
Rek.numero: 52668
c/o Keskuskauppakamari
Lakimies Minna Aalto-Setälä
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
Puh. +358 9 4242 6244
info@sty.net

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Puheenjohtaja Minna Aalto-Setälä
c/o Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
Puh. +358 9 4242 6244
minna.aalto-setala@chamber.fiinfo@sty.net

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot, joita voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • yhdistyksen jäsenten tunnistaminen;
 • yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen;
 • yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen;
 • yhdistyksen toiminnan tarjoaminen jäsenistölle;
 • yhdistyksen jäsenten pitäminen ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta;
 • yhdistyksen toimintaa koskevan ja/tai yhdistyksen toiminta-ajatuksen piiriin kuuluvan tiedon välittäminen;
 • yhdistyksen toiminnan suunnittelu, kohdentaminen ja kehittäminen (ml. eri jäsenryhmien huomioiminen toiminnassa);
 • jäsenmaksuvelvollisuuksien määrittäminen;
 • tilastointi;
 • yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen ja kehittäminen (ml. laskutukseen liittyvät asiat)

 

Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi jäsenrekisteripalvelun tarjoajalle, varmuuskopion ylläpitäjälle ja/tai yhdistyksen kirjanpitäjälle.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8.1 §:n 1-, 4- ja 5-kohtaan.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Yhdistyksen jäsenestä ja yhdistyksen jäsenyyttä hakeneesta henkilöstä voidaan kerätä ja tallettaa muun muassa seuraavankaltaisia henkilötietoja:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • syntymäaika
 • ammatti tai arvo
 • henkilön edustama organisaatio (yritys tai yhteisö)
 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka (ml. maa)
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • jäsenyyden tyyppi
 • jäsenyyden alkamisaika
 • jäsenmaksujen laskutus- ja maksutiedot (ml. jäsenmaksujen laskutusosoite)
 • mahdolliset muut henkilön itsensä yhdistykselle antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilö itse, sekä jäsenyyden alkamista ja jäsenmaksuja koskevien tietojen osalta yhdistyksen hallitus ja rahastonhoitaja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Yhdistys voi siirtää jäsentietorekisteriin liittyviä tietoja myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Tietojen siirto tapahtuu henkilötietolain ja Euroopan unionin henkilötietodirektiivin (95/46/EY) ja muun soveltuvan lainsäädännön henkilötietojen ulkomaille siirtämistä koskevia säännöksiä noudattaen.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Yhdistys ja jäsenrekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Jäsenrekisterin varmuuskopiota säilytetään suojatulla palvelimella. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.