Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty: 29.1.2019


1. Rekisterinpitäjä       Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.
Rek.numero: 52668
c/o Roschier Asianajotoimisto Oy
Asianajaja Mikael Segercrantz
Kasarmikatu 21 A
00130 Helsinki
Puh. +358 40 769 8290
info@sty.net; mikael.segercrantz@roschier.com
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilöPuheenjohtaja Mikael Segercrantz
c/o Roschier Asianajotoimisto Oy
Kasarmikatu 21 A
00130 Helsinki
Puh. +358 40 769 8290
info@sty.net; mikael.segercrantz@roschier.com
3. Rekisterin nimiJäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot, joita voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • yhdistyksen jäsenten tunnistaminen;
 • yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen;
 • yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen;
 • yhdistyksen toiminnan tarjoaminen jäsenistölle;
 • yhdistyksen jäsenten pitäminen ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta;
 • yhdistyksen toimintaa koskevan ja/tai yhdistyksen toiminta-ajatuksen piiriin kuuluvan tiedon välittäminen;
 • yhdistyksen toiminnan suunnittelu, kohdentaminen ja kehittäminen (ml. eri jäsenryhmien huomioiminen toiminnassa);
 • jäsenmaksuvelvollisuuksien määrittäminen;
 • tilastointi;
 • yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen ja kehittäminen (ml. laskutukseen liittyvät asiat)


Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi jäsenrekisteripalvelun tarjoajalle, varmuuskopion ylläpitäjälle ja/tai yhdistyksen kirjanpitäjälle.


Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8.1 §:n 1-, 4- ja 5-kohtaan.


5. Rekisterin tietosisältö


Yhdistyksen jäsenestä ja yhdistyksen jäsenyyttä hakeneesta henkilöstä voidaan kerätä ja tallettaa muun muassa seuraavankaltaisia henkilötietoja:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • syntymäaika
 • ammatti tai arvo
 • henkilön edustama organisaatio (yritys tai yhteisö)
 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka (ml. maa)
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • jäsenyyden tyyppi
 • jäsenyyden alkamisaika
 • jäsenmaksujen laskutus- ja maksutiedot (ml. jäsenmaksujen laskutusosoite)
 • mahdolliset muut henkilön itsensä yhdistykselle antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilö itse, sekä jäsenyyden alkamista ja jäsenmaksuja koskevien tietojen osalta yhdistyksen hallitus ja rahastonhoitaja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Yhdistys voi siirtää jäsentietorekisteriin liittyviä tietoja myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Tietojen siirto tapahtuu henkilötietolain ja Euroopan unionin henkilötietodirektiivin (95/46/EY) ja muun soveltuvan lainsäädännön henkilötietojen ulkomaille siirtämistä koskevia säännöksiä noudattaen.


8. Rekisterin suojauksen periaatteetHenkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Yhdistys ja jäsenrekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Jäsenrekisterin varmuuskopiota säilytetään suojatulla palvelimella. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.