Apurahat

STY voi myöntää apurahoja tarkoituksiin, jotka edistävät immateriaalioikeudellisen ja erityisesti teollisoikeudellisen lainsäädännön kehitystä, myötävaikuttavat immateriaalioikeuksia koskevan kansainvälisen sääntelyn kehittämiseen sekä välittävät jäsenilleen tietoa immateriaalioikeuksista, niiden soveltamiskäytännöistä ja hyödyntämisestä.


STY voi myöntää pääsääntöisesti kahden tyyppisiä apurahoja:

  • Toiminta-apurahat on suunnattu hankeluonteisiin tarkoituksiin, jotka edistävät yhdistyksen toiminta-ajatusta ja siten hyödyttävät myös yhdistyksen jäsenistöä suoraan tai välillisesti. Apurahat ovat haettavissa kahdesti kalenterivuodessa, ensimmäisen kerran helmikuun loppuun mennessä ja toisen kerran elokuun loppuuun mennessä.
     
  • Matka-apurahat on ensisijaisesti suunnattu yhdistyksen edustajina tai yhdistyksen pyynnöstä ulkomaisiin tai kotimaisiin tilaisuuksien osallistuville henkilöille. Matka-apurahojen haku on jatkuva. Matka-apurahaa koskeva hakemus tulee toimittaa STY:n hallitukselle viimeistän 30 päivää matka-apurahahakemuksen kohteena olevan matkan päättymisestä.