Lausunnot

STY antaa lausuntoja viranomaisille ja alan yhteisöille immateriaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. STY:n antamiin lausuntoihin voi tutustua tässä lausuntokokoelmassa.

2017

PDF-tiedostoSTY - Lausunto TEMn muistiosta ja asetusluonnoksesta koskien PRHn maksullisia suoritteita 3 4 2017.pdf (282 kB)
STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriön muistiosta ja asetusluonnoksesta koskien Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisia suoritteita 3.4.2017.
PDF-tiedostoSTY - Lausunto TEMlle PRHn maksusuoritteista 14 11 2017.PDF (268 kB)
STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriön muistiosta ja asetusluonnoksesta koskien Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisia suoritteita 14.11.2017
PDF-tiedosto2017-11-29 - STY - Lausunto TEMlle luonnoksesta liikesalaisuuslaiksi.pdf (297 kB)
STY:n lausunto liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän mietintöön sisältyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi 29.11.2017
PDF-tiedostoSTY - Lausunto liikesalaisuuskäsitteen yhdenmukaistamisesta.pdf (266 kB)
STY:n lausunto liikesalaisuuskäsitteen yhdenmukaistamisesta 20.12.2017

2016

PDF-tiedostoSTY - Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi yhdist....pdf (79 kB)
STY:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 87/2016 vp (laki yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa) 8.9.2016
PDF-tiedostoSTY - Lausunto TEMn asetuksesta PRHn maksullisista suoritteista.pdf (274 kB)
STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriön asetuksesta Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 11.8.2016.
PDF-tiedostoSTY - Lausunto tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §n muuttamisesta (Talousvaliokunta).pdf (289 kB)
STY:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 24/2016 vp (tavaramerkkilain osittaisuudistus ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttaminen) 31.3.2016.

2015

PDF-tiedostoSTY - Lausunto talousvaliokunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä (HE 45_2015).pdf (110 kB)
STY:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 45/2015 vp (yhdistetty patenttituomioistuin ym.) 10.11.2015.
PDF-tiedostoSTY - Lausunto yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen k....pdf (122 kB)
STY:n lausunto yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen kansallisesta voimaansaattamisesta annetusta työryhmämuistiosta 12.8.2015
PDF-tiedostoSTY ja AIPPI - Lausunto IPR-asioita koskevien tuomioistuinmaksujen uudistamisesta 27.3.2015.pdf (121 kB)
STY:n ja AIPPI:n yhteislausunto IPR-asioita koskevien tuomioistuinmaksujen uudistamisesta 3/2015
PDF-tiedostoSTY - Lausunto eurooppalaisen patenttijärjestelmäuudistuksen toimeenpanoa Suomessa koskevasta muistiosta 22.1.2015.pdf (353 kB)
STY:n lausunto eurooppalaisen patenttijärjestelmäuudistuksen toimeenpanoa Suomessa koskevasta muistiosta 1/2015

2014 - materiaaleja päivitetään

PDF-tiedostoSTY ja AIPPI - Lausunto tavaramerkkilain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 11.11.2014.pdf (185 kB)
STY:n ja AIPPI:n yhteinen lausunto tavaramerkkilain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 11/2014

2013 - materiaaleja päivitetään

PDF-tiedostoLausunto-Talousvaliokunnalle-03_2013.pdf (36 kB)
STY:n lausunto talousvaliokunnalle koskien tuotemerkittömiä pakkauksia 3/2013
PDF-tiedostoLausunto-tavaramerkkilain-uudistamisesta-01_2013.pdf (68 kB)
STY:n lausunto tavaramerkkilain uudistamisesta 1/2013

2012 - materiaaleja päivitetään

2011 - materiaaleja päivitetään

PDF-tiedostoLausunto-komissiolle.pdf (67 kB)
STY:n lausunto Euroopan komissiolle komission kertomuksesta teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/EY soveltamisesta.
PDF-tiedostoLausunto-patenttiasiamieslaista.pdf (42 kB)
STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta laiksi patenttiasiamiehistä (diaarinumero TEM/578/03.01.01/2011).