Lausunnot

STY antaa lausuntoja viranomaisille ja alan yhteisöille immateriaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. STY:n antamiin lausuntoihin voi tutustua tässä lausuntokokoelmassa.

2024 

  • STY:n lausunto eduskunnalle hallituksen esityksestä puolustukseen liittyvien, keksintöjen salassapidon vastavuoroiseksi turvaamiseksi tehdyn sopimuksen ja teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin tehdyn Naton sopimuksen voimaansaattamiseksi (HE 98/2023 vp.)

2023

  • STY:n lausunto puolustusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle puolustukseen liittyvien, keksintöjen salassapidon vastavuoroiseksi turvaamiseksi tehdyn sopimuksen ja teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin tehdyn Naton sopimuksen voimaansaattamiseksi (diaarinumero VN/20547/2022)

  • STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta Patentti- ja rekisterihallituksen maksuasetukseksi (diaarinumero VN/23166/2023)

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014 - materiaaleja päivitetään

2013 - materiaaleja päivitetään

2012 - materiaaleja päivitetään

2011 - materiaaleja päivitetään

  • STY:n lausunto Euroopan komissiolle komission kertomuksesta teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/EY soveltamisesta.

  • STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta laiksi patenttiasiamiehistä (diaarinumero TEM/578/03.01.01/2011).