Lausunnot

STY antaa lausuntoja viranomaisille ja alan yhteisöille immateriaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. STY:n antamiin lausuntoihin voi tutustua tässä lausuntokokoelmassa.

2021

PDF-tiedostoLausunto IPR-strategiasta 2 7 2021.pdf (112 kB)
STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle IPR-strategiasta 2.7.2021

2020

PDF-tiedostoSTYn lausunto selvityksestä osakeyhtiölain muutostarpeista 13 12 2020 FINAL.pdf (124 kB)
STY:n lausunto oikeusministeriölle osakeyhtiölain muutostarpeista 13.12.2020

2018

PDF-tiedosto2018-11-13 - STY - Lausunto talousvaliokunnalle tavaramerkkilain uudistuksesta.pdf (287 kB)
STY:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle tavaramerkkilain uudistuksesta 13.11.2018
PDF-tiedosto2018-11-02 - STY - Lausunto PRHn maksusuoritteista 2 11 2018.pdf (266 kB)
STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriön muistiosta ja asetusluonnoksesta koskien PRH:n maksullisia suoritteita 2.11.2018
PDF-tiedosto2018-10-24 - STY - Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle maantieteellisistä merkinnöistä 24 10 2018.pdf (111 kB)
STY:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle maantieteellisistä merkinnöistä 24.10.2018
PDF-tiedostoSTY - Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle koskien lisäsuojatodistusten valmistuspoikkeusta 1 10 2018.pdf (267 kB)
STY:n lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle koskien lisäsuojatodistusten valmistuspoikkeusta 1.10.2018
PDF-tiedostoSTY - Lausunto korkeakoulukeksintölain muutosehdotuksesta 29 6 2018.PDF (148 kB)
STY:n lausunto koskien työ- ja elinkeinoministeriön luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain muuttamisesta 29.6.2018
PDF-tiedostoSTY - Lausunto tavaramerkkilain kokonaisuudistusta koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi 22 5 2018.pdf (71 kB)
STY:n lausunto koskien luonnosta tavaramerkkilain kokonaisuudistusta koskevaksi hallituksen esitykseksi 22.5.2018.

2017

PDF-tiedostoSTY - Lausunto TEMn muistiosta ja asetusluonnoksesta koskien PRHn maksullisia suoritteita 3 4 2017.pdf (282 kB)
STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriön muistiosta ja asetusluonnoksesta koskien Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisia suoritteita 3.4.2017.
PDF-tiedostoSTY - Lausunto TEMlle PRHn maksusuoritteista 14 11 2017.PDF (268 kB)
STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriön muistiosta ja asetusluonnoksesta koskien Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisia suoritteita 14.11.2017
PDF-tiedosto2017-11-29 - STY - Lausunto TEMlle luonnoksesta liikesalaisuuslaiksi.pdf (297 kB)
STY:n lausunto liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän mietintöön sisältyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi 29.11.2017
PDF-tiedostoSTY - Lausunto liikesalaisuuskäsitteen yhdenmukaistamisesta.pdf (266 kB)
STY:n lausunto liikesalaisuuskäsitteen yhdenmukaistamisesta 20.12.2017

2016

PDF-tiedostoSTY - Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi yhdist....pdf (79 kB)
STY:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 87/2016 vp (laki yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa) 8.9.2016
PDF-tiedostoSTY - Lausunto TEMn asetuksesta PRHn maksullisista suoritteista.pdf (274 kB)
STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriön asetuksesta Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 11.8.2016.
PDF-tiedostoSTY - Lausunto tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §n muuttamisesta (Talousvaliokunta).pdf (289 kB)
STY:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 24/2016 vp (tavaramerkkilain osittaisuudistus ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttaminen) 31.3.2016.

2015

PDF-tiedostoSTY - Lausunto talousvaliokunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä (HE 45_2015).pdf (110 kB)
STY:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 45/2015 vp (yhdistetty patenttituomioistuin ym.) 10.11.2015.
PDF-tiedostoSTY - Lausunto yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen k....pdf (122 kB)
STY:n lausunto yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen kansallisesta voimaansaattamisesta annetusta työryhmämuistiosta 12.8.2015
PDF-tiedostoSTY ja AIPPI - Lausunto IPR-asioita koskevien tuomioistuinmaksujen uudistamisesta 27.3.2015.pdf (121 kB)
STY:n ja AIPPI:n yhteislausunto IPR-asioita koskevien tuomioistuinmaksujen uudistamisesta 3/2015
PDF-tiedostoSTY - Lausunto eurooppalaisen patenttijärjestelmäuudistuksen toimeenpanoa Suomessa koskevasta muistiosta 22.1.2015.pdf (353 kB)
STY:n lausunto eurooppalaisen patenttijärjestelmäuudistuksen toimeenpanoa Suomessa koskevasta muistiosta 1/2015

2014 - materiaaleja päivitetään

PDF-tiedostoSTY ja AIPPI - Lausunto tavaramerkkilain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 11.11.2014.pdf (185 kB)
STY:n ja AIPPI:n yhteinen lausunto tavaramerkkilain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 11/2014

2013 - materiaaleja päivitetään

PDF-tiedostoLausunto-Talousvaliokunnalle-03_2013.pdf (36 kB)
STY:n lausunto talousvaliokunnalle koskien tuotemerkittömiä pakkauksia 3/2013
PDF-tiedostoLausunto-tavaramerkkilain-uudistamisesta-01_2013.pdf (68 kB)
STY:n lausunto tavaramerkkilain uudistamisesta 1/2013

2012 - materiaaleja päivitetään

2011 - materiaaleja päivitetään

PDF-tiedostoLausunto-komissiolle.pdf (67 kB)
STY:n lausunto Euroopan komissiolle komission kertomuksesta teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/EY soveltamisesta.
PDF-tiedostoLausunto-patenttiasiamieslaista.pdf (42 kB)
STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta laiksi patenttiasiamiehistä (diaarinumero TEM/578/03.01.01/2011).