Lausunnot

STY antaa lausuntoja viranomaisille ja alan yhteisöille immateriaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. STY:n antamiin lausuntoihin voi tutustua tässä lausuntokokoelmassa.

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014 - materiaaleja päivitetään

2013 - materiaaleja päivitetään

2012 - materiaaleja päivitetään

2011 - materiaaleja päivitetään

  • Lausunto-komissiolle.pdf 67 KB
    STY:n lausunto Euroopan komissiolle komission kertomuksesta teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/EY soveltamisesta.
  • Lausunto-patenttiasiamieslaista.pdf 42 KB
    STY:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta laiksi patenttiasiamiehistä (diaarinumero TEM/578/03.01.01/2011).