Tutkielmastipendisäännöt

 

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.:n tutkielmastipendisäännöt

Näissä Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.:n (ruotsiksi: Finska föreningen for industriellt rättsskydd r.f.; jäljempänä "STY" tai "yhdistys") tutkielmastipendisäännöissä ("tutkielmastipendisäännöt") määritellään STY:n tutkielmastipendin tarkoitus, hallinto, myöntämisperusteet ja muut tutkielmastipendin myöntämiseen liittyvät asiat.

1 § Tutkielmastipendin myöntämisen edellytykset

STY:n tutkielmastipendi ("tutkielmastipendi") on tarkoitettu myönnettäväksi koti- tai ulkomaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistollinen maisterin tutkinto, diplomi-insinöörin tutkinto tai vastaava) osana laaditusta ansiokkaasta immateriaalioikeuksiin liittyvästä lopputyöstä tai vastaavasta tutkielmasta.

Tutkielmastipendi voidaan myöntää palkitsemisvuotta edeltävänä kalenterivuonna hyväksytylle lopputyölle tai vastaavalle tutkielmalle, joka käsittelee patentti-, tavaramerkki-, toiminimi-, mallioikeus-, taitotieto-, tekijänoikeus- tai markkinointiaihetta tai edellisten yhdistelmää tai muuta immateriaalioikeudellista kysymystä suojauksen, oikeudenkäyntien, sopimusten, liiketoiminnan, strategioiden tai muiden immateriaalioikeudellisten - erityisesti teollisoikeudellisten - käytäntöjen kannalta merkittävien kysymysten näkökulmasta ("lopputyö").

Tutkielmastipendillä palkittavaa lopputyötä ei ole sidottu tiettyyn tieteenalaan.

2 § Tutkielmastipendin hakeminen

Tutkielmastipendi voidaan myöntää korkeakoulun/yliopiston tai sen tiedekunnan suosituksesta, lopputyön tekijän omasta hakemuksesta tai yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta esiin nouseville ehdokkaille näiden suostumuksella (kaikki yhdessä "ehdokkaat").

Tutkielmastipendiä haetaan toimittamalla stipendihakemus yhdessä lopputyön ja siihen liittyvän arvostelun kanssa STY:n hallitukselle viimeistään lopputyön hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä noudattaen STY:n internet-kotisivuilla kulloinkin voimassa olevia hakuohjeita.

Hakemalla tutkielmastipendiä henkilökohtaisesti ja/tai vastaanottamalla tutkielmastipendin, ehdokas sitoutuu noudattamaan näitä tutkielmastipendisääntöjä.

3 § Tutkielmastipendin myöntäminen

Tutkielmastipendin myöntämisestä päättää STY:n hallitus vuosittain viimeistään toukokuun loppuun mennessä. STY:n toimihenkilöllä ja hallituksella on oikeus pyytää tarvittaessa ehdokkailta lisätietoja.

STY:n hallitus voi myöntää harkintansa mukaan yhden tai useita tutkielmastipendejä vuotta kohti. Tutkielmastipendien määrästä ja suuruudesta päättää STY:n hallitus vuosittain.

4 § Tutkielmastipendin saajan julkistaminen ja lopputyön julkaiseminen

Tutkielmastipendin saaja julkistetaan STY:n kevätkokouksen yhteydessä sekä STY:n internet-kotisivuilla.

Tutkielmastipendin saajan toiveet huomioon ottaen palkittu lopputyö tai yhteenveto siitä julkaistaan STY:n kotisivuilla ja tutkielmastipendin saaja esittelee lopputyötään STY:n tilaisuudessa STY:n hallituksen pyynnöstä.