STY julkisti tutkielmastipendien saajat kevätkokouksessa

12.5.2015

STY julkisti kevätkokouksensa yhteydessä 11.5.2015 STY:n tutkielmapalkinnon saajat. Tutkielmapalkinnot myönnettiin keväällä 2015 vuonna 2014 valmistuneille tutkielmille ja palkinnon saajat olivat:

  •  Ville Toro (Helsingin yliopisto) tutkielmallaan ”Internetoperaattoreiden rooli tekijänoikeussuojan toteuttamisessa Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa”
     
  • Jussi Ilvonen (Helsingin yliopisto) tutkielmallaan ”Rangaistava tekijänoikeusloukkaus tietoverkkoympäristössä – rikosvastuun laajuuden ja rajojen hahmottelua Suomen oikeudessa”

Ville Toron palkittu työ käsittelee verkkopiratismia. Tutkimus kohdistuu internetoperaattoreihin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää:

  1. millä eri tavoin operaattorit osallistuvat tekijänoikeussuojan toteuttamiseen Euroopan Unionissa ja Yhdysvalloissa, minkälaisia velvoitteita niihin kohdistuu, ja mihin nämä perustuvat;
  2. mikä on operaattoreihin kohdistuvien toimintavelvoitteiden suhde vastuuvapauteen; sekä
  3. miten eri osapuolten (tekijät, operaattorit, kolmannet) perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat tekijänoikeuksien täytäntöönpanossa verkkoympäristössä.

Tutkimus on laadittu aiheesta, joka on sekä haasteellinen että käytännössä hyvin merkittävä. Toro on keskittynyt lopputyön aiheeseen ongelmakeskeisesti ja itsenäisesti. Kieli on erinomaista. Kirjoitus on johdonmukainen ja aiheen vaikeudesta huolimatta helppolukuinen. Erityisen ansiokas on sananvapautta ja verkkoneutraliteettia koskeva jakso, jossa myös käsitellään perus-­ ja ihmisoikeuksien suhdetta tekijänoikeuksiin sekä elinkeinovapautta ja yksityisyyden suojaa. Myös eri maiden välinen vertailu suoritetaan hyvin konkreettisella ja kypsällä tavalla. Työ on kokonaisuudessaan erinomainen.

Jussi Ilvosen työ keskittyy rangaistavan tekijänoikeusloukkauksen käsitteen tutkimiseen, sen laajuutta ja rajoja Suomen oikeudessa. Keskeiseksi ongelmaksi Ilvonen on havainnut tekijänoikeuden sisällön laajentumisen rikosprosessien kautta, mm. korkeimman oikeuden Finreactor–tuomiossa tehtyjen linjausten johdosta. Tutkielman yhtenä vahvuutena on oikeuskäytännön kriittinen arviointi.

Työ edustaa erittäin vaativaa poikkeustieteellistä lähestysmistapaa. Se on kuitenkin hyvin konkreettinen, johdonmukainen ja helppolukuinen. Työ on kokonaisuudessaan erittäin hyvä.

STY onnittelee lämpimästi tutkielmapalkinnon saajia!