STY julkisti tutkielmastipendipalkinnot yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä

20.5.2014

Tutkielmastipendeillä palkittiin Maarit Huotari työllään "Mitättömyyden vaikutus loukkausasian käsittelyyn rajat ylittävässä eurooppalaisessa patenttioikeudenkäynnissä" (Helsingin yliopisto) ja Jenni Seppä työllään "Way to grow! Collaborative branding model for small design enterprises" (Aalto yliopisto).

STY julkisti kevätkokouksessaan 19.5.2014 tutkielmastipendillä palkitut työt. Tutkielmastipendin saivat Maarit Huotari (Helsingin yliopisto) ja Jenni Seppä (Aalto yliopisto).

Maarit Huotarin oikeustieteellinen pro gradu -lopputyö "Mitättömyyden vaikutus loukkausasian käsittelyyn rajat ylittävässä eurooppalaisessa patenttioikeudenkäynnissä" käsittelee sekä teoreettisesti haasteellista että käytännössä hyvin merkittävää aihetta. Työ on hyvin rajattu ja Huotari on onnistuneesti tarkastellut patentinloukkausasian käsittelyä eurooppalaisessa kontekstissa, muun muassa oikeuskäytännön valossa. 

Jenni Sepän (Aalto yliopisto) työ "Way to grow! Collaborative branding model for small design enterprises" käsittelee pienten yritysten brändistrategian ja yhteistyön keinoja. Sepän työ on raikas, ansiokas suoritus, jossa on onnistuttu hyvin soveltamaan klassisen tavaramerkkijärjestelmän hyödyntämistä nimenomaan yrityksen elinkaaren aikana sen konkreettisiin toimintoihin.

 

*****

STY palkitsee vuosittain tutkielmastipendillä ansiokkaita lopputöitä. Stipendi voidaan myöntää koti- tai ulkomaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon osana laadittusta ansiokkaasta immateriaalioikeuksiin liittyvästä lopputyöstä tai vastaavasta tutkielmasta, joka on hyväksytty palkitsemisvuotta edeltävänä kalenterivuonna. Tutkielmastipendillä palkittavaa lopputyötä ei ole sidottu tiettyyn tieteenalaan.

Tutkielmastipendien hakuaika päättyy vuosittain helmikuun lopussa.