STY

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry.
Finska föreningen för industriellt rättskydd r.f.