Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. on immateriaalioikeuden asiantuntijoiden yhdistys. Yhdistys on perustettu 1930-luvulla ja jäseniä on tällä hetkellä yli 400.

Yhdistys seuraa immateriaalioikeudellisen lainsäädännön kehitystä ja johdonmukaista soveltamista sekä osallistuu ja myötävaikuttaa siihen. Yhdistys järjestää immateriaalioikeuteen liittyviä kokouksia, seminaareja ja muita tilaisuuksia.


Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f. är en förening för experter specialiserade på industriella rättigheter. Föreningen är grundad på 1930-talet och har för närvarande över 400 medlemmar.

Föreningen följer med, deltar i och stöder aktivt utvecklingen av lagstiftningen av industriella rättigheter och den kontinuerliga tillämpningen av dessa förordningar samt arrangerar seminarier, konferenser och andra evenemang som berör industriella rättigheter.


The Finnish Association for Industrial Property Rights (in Finnish Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry., “STY”), is an association for professionals working in the field of industrial property. STY was founded in the 1930s and currently has over 400 members.

The association follows, participates in, and promotes the development of intellectual property legislation and the consistent application of said legislation and organizes seminars, conferences, and other events dealing with intellectual property rights.

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.
c/o Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
Asianajaja Ella Mikkola
Mannerheimintie 8
00100 Helsinki
Puh (09) 622 6670
Fax (09) 622 6677
Ota yhteyttä!